Global

Hva verden tenker i 2002

Oversikt Globalt dyster og voksende antiamerikanisme Til tross for en innledende utgytelse av offentlig sympati for Amerika etter terroristen 11. september 2001

Visninger av en skiftende verden 2003

Krigshastigheten i Irak og den rådende troen på at det irakiske folket har det bedre som et resultat har beskjedent forbedret imaget til Amerika. Men i de fleste land er USAs meninger markant lavere enn for et år siden.


Et år etter Irak-krigen

Et år etter krigen i Irak har misnøyen med Amerika og dets politikk intensivert snarere enn avtatt. Amerikas oppfatning i Frankrike og Tyskland er minst like negativ nå som ved krigens konklusjon, og britiske synspunkter er avgjort mer kritiske. Oppfatning av amerikansk unilateralisme er fortsatt utbredt i europeiske og muslimske nasjoner, og krigen i Irak har undergravd USAs troverdighet i utlandet. Tvil om motivene bak den USA-ledede krigen mot terrorisme florerer, og en økende prosentandel av europeerne ønsker utenrikspolitikk og sikkerhetsordninger uavhengig av USA. Over hele Europa er det betydelig støtte for at EU skal bli like mektig som USA.