Internett Og Teknologi

Metodikk

Om denne rapporten Denne rapporten er basert på funnene i en daglig sporingsundersøkelse om amerikanernes bruk av Internett. Resultatene i denne rapporten er basert

Seksjon 2: Helsesøkere

Hva helsesøkere vil ha og hvordan de jakter på det ** Denne delen er i stor grad basert på en spesiell undersøkelse blant 521 Internett-brukere som går online for helsetjenester

Kablet kirker, Kablet templer

Med resultatene av en 1300 menighets onlineundersøkelse, beskriver denne rapporten hvordan kirker, templer og andre steder i den religiøse menigheten bruker Internett for å utvide sitt oppdrag og hjelpe medlemmers åndelige og hverdagsliv.

Teenage Life Online

Et detaljert blikk på hvordan barn og unge voksne har innlemmet Internett i sine liv, med fokus på familie- og venneforhold, og glød som ungdommer bruker direktemeldings-teknologi.