Metoder

1. Vurdere nøyaktigheten av online-ikke-sannsynlighetsundersøkelser

Ettersom kostnadene og svarsfrekvensen for tradisjonelle, sannsynlighetsbaserte undersøkelser ser ut til å vokse hvert år, er fordelene med onlineundersøkelser åpenbare - de er raske og billige, og teknologien er gjennomgripende. Det er imidlertid ett grunnleggende problem: Det er ingen omfattende samplingsramme for Internett, ingen måte å tegne et nasjonalt utvalg som nesten alle har sjanser til å bli valgt ut for.

3. Demografiske, politiske og interesseprofiler

Ettersom kostnadene og svarsfrekvensen for tradisjonelle, sannsynlighetsbaserte undersøkelser ser ut til å vokse hvert år, er fordelene med onlineundersøkelser åpenbare - de er raske og billige, og teknologien er gjennomgripende. Det er imidlertid ett grunnleggende problem: Det er ingen omfattende samplingsramme for Internett, ingen måte å tegne et nasjonalt utvalg som nesten alle har sjanser til å bli valgt ut for.


Evaluering av undersøkelser om ikke-sannsynlighet på nettet

Siden kostnadene og manglende svar for tradisjonelle, sannsynlighetsbaserte undersøkelser ser ut til å vokse hvert år, er fordelene med onlineundersøkelser åpenbare - de er raske og billige, og teknologien er gjennomgripende. Det er imidlertid ett grunnleggende problem: Det er ingen omfattende samplingsramme for internett, ingen måte å tegne et nasjonalt utvalg som praktisk talt alle har sjanser til å bli valgt ut for.