Nyheter

Ungdom og krig

Verken hauker eller duer, Amerikas ungdom er mer villige enn sine eldre til å gi både krig og fred en sjanse. En ny avstemningsanalyse finner at generasjonsforskjeller ved bruk av makt forvirrer stereotypene.

På jakt etter ideologer i Amerika

Mange amerikanere passer ikke godt inn i verken de konservative eller liberale leirene. I stedet finner de et hjem i en av to andre amerikanske politiske tradisjoner, libertariske og populistiske, eller trosser forsøk på å hale dem.


Den optimistiske innvandreren

Latinamerikanere generelt, og nylige innvandrere spesielt, er mer tilbøyelige enn svarte eller hvite til å ta et positivt syn på en av de mest utholdende prinsippene i den amerikanske drømmen - at hver generasjon vil gjøre det bedre i livet enn den som gikk foran den.


Varmen over global oppvarming

Nye funn fra en Pew Research Center for People & the Press-undersøkelsen viser at offentlige holdninger om global oppvarming er dypt splittet etter partiske linjer. Men selv blant demokrater er den globale oppvarmingen lav i forhold til andre prioriteringer.