Oy vey

Vi kontrollerer hva
tenker du med

Språk
Ikon språk.svg
Sa og gjort
Sjargong, moteord, slagord

Oy vey! er et vanlig uttrykk blant Jøder på jiddisk språk for å uttrykke forferdelse eller irritasjon. Oy vey på engelsk betyr 'å, ve!' eller 've er meg'. Det har blitt en del av et stereotype jødisk vokabular sammen med slike som 'shalom' og 'mazel tov'. Selv blant ikke-jødiske høyttalere og ikke-jøder er det et veldig kjent jødisk ordtak.


Opprinnelig hadde ordet nei rasist konnotasjoner og ble brukt av både jøder og ikke-jøder. Nylig har ordet blitt misbrukt og kooptisert av alt-høyre og av Antisemitter som en måte å spotte jødiske folk og til og med å vandalisere jødiske gravsteiner. 'O vey, det er anuddah shoah ! ' har blitt en vanlig måte å spotte enhver påstand om antisemittisme. Det brukes ofte i forbindelse med andre antisemittiske begreper som ' goyim vet ',' sekel 'og' husk de 6 gorillionene ''. Akkurat som Goy har 'oy vey' blitt et antisemittisk begrep for demonisere Jøder, i dette tilfellet for det alt-right oppfatter som en del av en sammensvergelse . Imidlertid på grunn av Poes lov kan det være veldig vanskelig å skille ironisk bruk av 'oy vey' og unironic bruk, så vær forsiktig med å skille mellom de to bruksområdene.