Vitenskap

Hvordan forskere engasjerer publikum

De fleste forskere (87%) mener det er viktig å delta i offentlige politiske debatter. Nesten halvparten bruker sosiale medier for å diskutere eller følge vitenskap, og nesten en fjerdedel blogger om vitenskap og forskning.

Amerikanere, politikk og vitenskap

Publikums politiske synspunkter er sterkt knyttet til holdninger til klima- og energispørsmål, men er mindre viktige når det gjelder biomedisin, mattrygghet og romspørsmål.